उपचार

आयुर्वेदिक संगीत उपचार

आयुर्वेदिक संगीत उपचार ..

मानसिक आरोग्यासाठी उपयुक्त आयुर्वेदीय संगीतोपचार

आयुर्वेद आणि शास्त्रीय संगीत ही दोन्ही आपल्या देशाने जगाला दिलेली देणगी आहे. आजच्या ऐकूण धकाधकीच्या जीवनशैलीमुळे अनेक अनेक जण आपले मानसिक स्वाथ्य हरवून बसले आहे. व..